Relación provisional de concursantes que pasan á fase II para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de xestor/a económico/a

Axuntamos a relación provisional de concursantes que pasan á fase II para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de xestor/a económico/a:
220912 Relación provisional candidatos pasan á FII.pdf