Servizos Campus Noroeste

Os 62 Centros Asociados da UNED agrúpanse en 9 Redes territoriais ou Campus.

O Centro Asociado da UNED de Lugo, xunto cos Centros de A Coruña, Asturias, Ourense, Ponferrada, Pontevedra e Zamora, conforman o Campus Noroeste. Este Campus comezou as súas actividades cunha Experiencia Piloto sobre a organización funcional do Vicerrectorado de Centros Asociados en redes territoriais, de acordo co mandato de Consello de Goberno da Universidade na súa sesión de xuño de 2007.

Os Centros do Campus Noroeste coordínanse para proporcionar servizos académicos, de extensión universitaria e desenvolvemento cultural duns centros a outros (colaboración intra Campus), así como servizos académicos a estudantes doutros Campus (colaboración inter Campus)

O Campus proporciona servizos propios aos seus Centros: Extensión Universitaria, Tecnolóxicos, Plans de acolleita, Cursos de verán, Congresos, Xornadas,…

Campus Noroeste

Mapa del campus noroeste

El Campus Noroeste de la UNED cuenta con 7 Centros, 14 aulas, 700 profesores tutores y 20.000 alumnos.