Plan de Acollida de Sede Central

Cada facultade organiza o denominado “E-Uned: Primeiros pasos”. Trátase dun curso que se desenvolve na Plataforma aLF, a mesma plataforma na que se aloxan os Cursos Virtuais. Polo tanto o alumno traballa e practica utilizando as mesmas ferramentas que atopará nos seus cursos virtuais reais das diferentes materias nas que estará matriculado.

Para máis información sobre “E-Uned”:

Guías de uso de E-Uned

cursos-no