Formación permanente

Fundación UNED

A Fundación UNED ten como misión deseñar, promover e realizar todas aquelas actividades de colaboración e apoio ás funcións de docencia e investigación que leva a cabo a Universidade Nacional de Educación a distancia.

Unha grande parte de formación ofrecida por Fundación UNED estrutúrase en torno aos seguintes niveis:

  • Diploma de Especialización
  • Diploma de Experto
  • Máster

Pode revisar todos os cursos de formación permanente de Fundación UNED en http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_indice.

Para unha información máis completa pode visitar todo o que ofrece a Fundación UNED en www.fundacion.uned.es.

fundaqcion_uned