Plan de Acollida

Dada a natureza da UNED, o uso da tecnoloxía é esencial para lograr unha plena integración de contidos, tarefas, alumnos, docentes e titores. Por todo iso, os alumnos deben adquirir competencias no manexo de tales ferramentas, xa que o seu uso será imprescindible na maioría das materias. O obxectivo destes cursos de acollida é dar a coñecer as ferramentas tecnolóxicas que ofrece a UNED aos alumnos do Campus Noroeste co fin de que poidan lograr maiores éxitos formativos tanto en ensinos regulados (graos) como non regulados (extensión universitaria).

III Plan de Apoio Tecnometodolóxico aos estudantes do Campus Noroeste >

acogida-3