UNED Aberta

Todos os Cursos publicados no OCW da UNED parten de materias e carreiras que se imparten na UNED como titulacións oficiais. Tamén están baseados en cursos, master ou títulos de experto, impartidos oficialmente pola UNED.

Non requiren ningunha matrícula, son de acceso libre, non esixen pagamentos e non teñen data de inicio e fin. Dadas as características deste proxecto, a UNED non recoñece nin créditos nin ningún tipo de titulación destes cursos.


uned-abierta