Trámites en líña

  • Solicitude de información e asesoramento en biblioteca. Correo electrónico a biblioteca@lugo.uned.es con “Asunto: Solicitude de Información Bibliográfica”. Envía a túa solicitude.
  • Solicitude de adquisición de bibliografías para profesores titores (desiderata).  Descarga de Solicitudes*: DesiderataTUT.doc
  • Solicitude de adquisición de bibliografías para alumnos/as (desiderata). Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: DesiderataGEN.doc
  • Solicitude de préstamo interbibliotecario. Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: Solicitud PIB.doc
  • Solicitude de formación de usuarios en recursos de información de biblioteca. Correo electrónico a biblioteca@lugo.uned.es con “Asunto: Solicitude de Formación de Usuarios”. Envía a túa solicitude.
  • Aceptación das normas de uso de EDUROAM y descarga do software. Acceso Electrónico: Descarga SECURE -W.  Tutorial.
  • Autorización para préstamos a persoa distinta do titular do carné de alumno/a Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: ModeloAutorización.doc
  • Renovacións de préstamo de documentos. Acceso Electrónico: Renovacións Descarga de Solicitudes*: Incidencia en Renovaciones
  • Consulta do Catálogo en Liña da Biblioteca de Lugo. Acceso Electrónico: Consulta OPAC .
  • Acceso ás Bibliografías Básicas e Recomendadas en formato electrónico. (Acceso con Campus UNED) Acceso electrónico: EBRARY.

* Presentación en formato papel ou electrónico dirixido ao Servizo de Biblioteca: biblioteca@lugo.uned.es

 

biblio_uned_movil