Secretaría

A Secretaría do Centro Asociado da UNED en Lugo é o lugar no que se atopan situados os órganos de xestión e onde os estudantes poden realizar os trámites académicos ou administrativos que necesiten
  • Consultas
  • Axuda na formalización da matrícula
  • Compulsa de documentos
  • Recollida de modelos de instancias
  • Asesoramento en convalidacións
  • Expedición do carné de estudante
  • Alta en biblioteca
  • Entrega de queixas/suxestións
  • Asesoramento para elección de prácticas
  • Orientación en becas

Ademais, a Secretaría do Centro Asociado da UNED en Lugo dispón dun rexistro de documentación propia.

A maioría destes trámites poden ser realizados nas Aulas Universitarias de Foz, Monforte de Lemos e Viveiro.

Modelos de solicitude

Na propia web da universidade (www.uned.es) poden descargarse unha serie de modelos de solicitude que lles relatamos a continuación: