Cadena Campus

O portal Cadea Campus nace o dous de marzo de dous mil oito a proposta do Director do Campus Noroeste, D. José Luís Prieto, por acordo da reunión de directores dos centros que integran o Campus, dispoñendo a planificación da primeira canle AVIP (audio visual sobre tecnoloxía IP) que en diante utilizarán os centros asociados da UNED como repositorio dos seus contidos dixitais xerados en todos os Campus unha vez superada a Experiencia Piloto 2007-2008.

Cadena Campus
Esta canle non só se constituirá no medio de información e comunicación para os estudantes do Campus, senón que se converterá nunha verdadeira ferramenta formativa. A canle xestionará en directo e en diferido, mediante técnicas de streaming, tanto contidos académicos dos novos graos de espazo europeo como unha moi ampla oferta de cursos de formación continua, extensión universitaria e desenvolvemento cultural. Neste sentido, o Campus do Noroeste programará para o próximo ano académico máis de cen cursos de extensión universitaria ofertados polos profesores do Campus e da Sé Central, que poderán ser seguidos polos estudantes, ben nos centros e aulas universitarias da UNED instalados nas provincias do Campus, ben nos seus propios domicilios a través do ordenador.

Acceder a Cadena Campus >

Acceso

Cadena Campus