As convalidacións e recoñecemento de créditos de materias de graos realízanse directamente polas seccións de convalidacións das diferentes facultades da UNED. No documento Procedemento-de-convalidacións.pdf  indícase o procedemento para cada unha das titulacións.

Convalidacións

matricula