Plan de Mellora de Profesores-titores

Plan de Mellora de Profesores-titores – Curso 2023-2024

Plan de Mellora de Profesores-titores – Curso 2022-2023

Plan de Mellora de Profesores-titores – Curso 2021-2022

Plan de Mellora de Profesores-titores – Curso 2020-2021

Plan de Mellora de Profesores-titores – Curso 2019-2020

Plan de Mellora de Profesores-titores – Año 2019

Plan de Mejora de Profesores-titores – Año 2018

Plan de Mellora de Profesores-titores – Año 2013

 

RESULTADOS ENQUISA CURSO 2011-2012

Encuesta profesores-tutores-2011-2012
Á vista dos resultados da enquisa seleccionáronse os ítems cunha puntuación máis baixa para propoñer accións de mellora referentes aos mesmos, que tivesen un certo grado de significación.
Conclusiones de la encuesta a profesores-tutores de 2011-2012
Tómanse os ITEM que teñen peor puntuación e unha certa significación á hora de propoñer accións correctivas ou de mellora.

En base a isto os ítem seleccionados son os seguintes:
  • Teño acceso a coñecemento relevante e boas prácticas docentes relacionadas coa miña función titorial.
    Comunícase ao Coordinador Tecnolóxico a necesidade de intensificar as labores de comunicación cos profesores titores, de cara a un maior coñecemento destes aspectos por parte dos mesmos.
  • Recibo a información necesaria para desenvolver correctamente a miña función tutorial. Na mesma liña, trátase de comunicar ao Coordinador Tecnolóxico a necesidade de intensificar as labores de comunicación cos profesores titores, de cara a un maior coñecemento da información que necesiten para realizar a súa función titorial. Ademais facilítaselles formación por parte de INTECCA e do IUED para que melloren o seu desenvolvemento da función titorial.
  • A carga docente entre os/as titores/as da miña área no Centro Asociado está ben distribuída. Ao final do curso 2012-2013 o Coordinador Académico e a Secretaria do Centro reuniranse para revisar a carga docente dos profesores titores e realizar axustes necesarios para unha mellor distribución da mesma.

Plans de Mellora

tutoria-2