Convocatorias

O Réxime da función tItorial nos Centros Asociados da UNED vén regulado no Real Decreto 2005/1986 de 25 de setembro RÉXIME DA FUNCIÓN TUTORIAL NOS CENTROS ASOCIADOS (PDF)

Pode consultar o Regulamento de selección do profesor-titor da UNED, de concesión e revogación da Venia Docendi e Vinculación cos Centros Asociados en REGLAMENTO SELECCION PROFESOR TITOR 08-04-13 (PDF).

CURSO ACADÉMICO 2024/2025

CURSO ACADÉMICO 2023/2024

Convocatorias de anos anteriores

bici

O Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) é unha publicación semanal, en formato electrónico, na que se inclúen noticias xeradas polos distintos órganos da Universidade para coñecemento da Comunidade Universitaria.