/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Convocatorias

O Réxime da función tItorial nos Centros Asociados da UNED vén regulado no Real Decreto 2005/1986 de 25 de setembro RÉXIME DA FUNCIÓN TUTORIAL NOS CENTROS ASOCIADOS (PDF)

Pode consultar o Regulamento de selección do profesor-titor da UNED, de concesión e revogación da Venia Docendi e Vinculación cos Centros Asociados en REGLAMENTO SELECCION PROFESOR TITOR 08-04-13 (PDF).

CURSO ACADÉMICO 2020/2021

A Xunta Reitora do Centro Asociado á UNED en Lugo resolveu  convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai do 17 ao 26 de febreiro de 2020. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros axuntos:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 20/03/2020.

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 18 ao 27 de febreiro de 2019. Dispón de toda a información nos seguintes ficheiros:

Listado de admitidos/excluídos por praza. Prazo de reclamación ata o 18/03/2019.

Listado definitivo de admitidos/excluídos por praza.

Publicación de membros das comisións de selección de cada unha das prazas (11/04/2019)

Resolución das prazas
Segundo as normas do procedemento os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da Selección no Centro Asociado no prazo de sete días naturais a partir do día seguinte á publicación das Actas das Comisións de Selección no Centro Asociado (14/05/2019). Polo tanto a data límite de reclamación é 21/05/2019.

Resolución final das prazas tras reclamacións (19/07/2019)

Selección de profesor-titor (09/09/2019)

Selección de profesor-titor (08/10/2019)

Selección de profesor-titor (14/11/2019)

bici

O Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) é unha publicación semanal, en formato electrónico, na que se inclúen noticias xeradas polos distintos órganos da Universidade para coñecemento da Comunidade Universitaria.