Graos Combinados

Os Graos Combinados non son un Dobre Grao, son dúas titulacións distintas. As titulacións que integran os Graos Combinados poden cursarse por separado ou de xeito simultáneo.

Existe unha gran diferenza cos denominados “Graos Dobres”, pois estes proporcionan un titulo soamente mentres que coa variante combinada os estudantes obteñen dous títulos de Grao completamente independentes. Desta maneira a oferta educativa da UNED ofrece a posibilidade de obter dúas titulacións en areas de coñecemento afíns por menos de 360 ECTS. Para máis detalle consulte a información completa en  Portal Uned.