Misión e valores

A nosa misión

Que todos os cidadáns/as da nosa contorna teñan acceso flexible ao coñecemento relacionado coa educación superior, mediante a modalidade de aprendizaxe semipresencial e a distancia, e ao desenvolvemento profesional e cultural de maior interese social.

Para iso integramos os seguintes aspectos:

  • Directrices metodolóxicas da Sede Central
  • Estratexias educativas da Xunta Reitora do Centro Asociado
  • Iniciativas e demandas da sociedade
  • Avances europeos en calidade e tecnoloxía
  • Ofertas formativas da rede de centros da UNED”

Os nosos valores

  • Orientación ao estudante: O alumnado é o centro de todas as nosas decisións
  • Profesionalidade: Perseguir a eficacia e eficiencia no traballo
  • Compromiso coa sociedade: Participar en actividades do centro relacionadas coa sociedade
  • Mellora continua: Apertura ao cambio, participación en melloras e aprendizaxe permanente.
  • Responsabilidade Social[1]: máis aló do cumprimento da normativa vixente, xestionar todas as actividades con honradez e trato igualitario, optimizando os recursos dispoñibles e coidando o impacto ambiental.

[1]              Nivel Avanzado con *RSU  do *SGICG-*CA

UNED Lugo

mision-valores