/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Federación de Asociacións Culturais do Noroeste (FACNO)

A creación da FACNO ten como obxectivo promover e desenvolver a cultura nos territorios do Campus Noroeste da UNED (provincias de Asturias, León, Zamora, Salamanca, A Coruña, Ourense, Pontevedra e Lugo), tanto a través da iniciativa propia dos centros asociados do Campus como daquelas asociacións que conformen a Federación e da Federación mesma (no seu caso).

Está prevista a incorporación de asociacións culturais da Rexión Norte de Portugal.

Presentación da FACNO >

facno