Mª Carmen Rivas Fernández impartirá na UNED unha actividade sobre intervención con familias na área xerontolóxica

Nesta actividade trataremos cuestións como o perfil e as necesidades do coidador principal, valoración de necesidades na situación de coidado no fogar familiar ou a intervención psicoxerontolóxica entre outras.

Será impartida por María del Carmen Rivas Fernández, técnica en Formación Ocupacional e en Igualdade e Violencia de Xénero.

Realizarase online ou presencial, do 1 ao 7 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas.  

Máis información e matrícula:

https://extension.uned.es/actividad/28806&codigo=ICFEE