A UNED de Lugo vai participar, neste curso académico 21/22, nos exames para a acreditación ACLES, dos niveis B1, B2 e C1 de Inglés: Inglés B2.  Data: 27 de maio.
  • Procedemento: A comprensión lectora e... Leer más