Relación provisional de solicitudes admitidas ó concurso a prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025

Axuntamos as relacións provisionais de admitidos ás diferentes prazas.

A presentación de subsanacións deberá realizarse a través do rexistro electrónico, dirixidas ó Centro Asociado á UNED de Lugo, código U02800227, ben acudindo de maneira presencial a calquera oficina de asistencia en materia de rexistros conectada (https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro.html), ou ben electrónicamente a través do Rexistro Electrónico Xeral (https://reg.redsara.es/), sendo o único medio válido de presentación.

Non se admitirán subsanacións fora de prazo nin presentadas por calquera outro medio aparte do indicado.