Formación Permanente abre prazo de matrícula para máis de 800 títulos

A UNED abre o prazo de matriculación para os cursos de Formación Permanente. O seu obxectivo é manter a aprendizaxe ao longo da vida, mellorar os coñecementos, as aptitudes e a capacitación das persoas. Conta con máis de 800 títulos cos que a universidade responde as necesidades formativas das persoas, así como ás esixencias dos diferentes sectores que requiren de profesionais con coñecementos en @nuevo disciplinas.

O período de matriculación para os títulos de Formación Permanente estará aberto desde hoxe e ata o 30 de novembro de 2022. Son máis de 800 títulos agrupados en dous grandes bloques (Posgrao e Desenvolvemento Profesional e Persoal), en función de se se conta ou non cunha titulación universitaria previa. Ademais, os cursos poden estudarse en estrutura modular, é dicir, que se trata dunha formación aberta e progresista. Aberta porque o estudante elixe o itinerario a seguir dentro do programa seleccionado, e progresista porque permite ir acreditándose por módulos e ter acceso a titulacións superiores.

Os títulos enmarcados dentro dos programas de formación permanente, cúrsanse principalmente en modalidade online, aínda que dependendo da especialidade elixida tamén están dispoñibles en modalidade semipresencial. Impártense de decembro a maio e dan lugar a un Título Propio da UNED, así como ao recoñecemento dos créditos ECTS a que equivalla cada un deles.

Dentro da oferta de Formación Permanente, pódense cursar formacións englobadas dentro das seguintes disciplinas: Ciencias, Enxeñería e Arquitectura, Ciencias Xurídicas e Administración Pública, Ciencias Sociais, Relacións Laborais e Cooperación, Economía e Xestión Empresarial, Educación, Humanidades e Artes, Informática, Linguas, Psicoloxía, Saúde, e Seguridade e Defensa.
Con estes títulos, a UNED impulsa a aprendizaxe ao longo da vida, que se basea na premisa de que a aprendizaxe non está confinada a un período específico da mesma, e permite que as persoas poidan acceder a formacións concretas para ampliar e actualizar o seu coñecemento, así como reorientar a súa vida laboral.