Relación provisional de concursantes que pasan á fase II do Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Técnico de Servicios Xerais na UNED de Lugo

Axuntamos a relación provisional de concursantes que pasan á fase II do Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Técnico de Servicios Xerais na UNED de Lugo:

220912 Relación provisional candidatos pasan á Fase II.pdf