Uned Sénior Primeiro Cuadrimestre 2021-2022

O documento SENIOR 2021-22.pdf  recolle toda a información dos cursos da UNED Sénior que se van impartir en Lugo, Viveiro e Sarria no primeiro cuadrimestre do curso 2021-2022. O número de prazas estará limitado a 15 persoas por curso, excepto na versión online de Inglés nas que se poderá matricular máis xente (neste caso os que opten pola opción online débeno especificar no momento da matrícula.

A matrícula realizarase de xeito online ou presencial na Sede da UNED con cita previa.