Ábrese o prazo da convocatoria de Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Xestor Académico, polo Procedemento De Concurso e mediante Contrato De Interinidade por Vacante, de acordo ás... Leer más