Axuntamos o listado coa relación de candidatos que superaron o Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de técnico de servicios xerais na  UNED de Lugo: 220915 Relación de candidatos... Leer más