Publicación dos membros das comisións de selección da convocatoria do concurso a prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025

Publícanse os membros das comisións de selección da convocatoria do concurso a prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025: