Relación provisional de concursantes seleccionados ó concurso de prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025

 
 
 
 
Axuntamos listado coa relación provisional de concursantes seleccionados ó concurso de prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025.

A presentación de recurso de alzada á publicación das actas da Comisión de Selección deberá realizarse a través da Sede electrónica da UNED, dirixida ao Centro Asociado á UNED en Lugo no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte da publicación das mesmas (data de publicación 28 de maio de 2024).

O formulario de solicitude atópase dispoñible no procedemento denominado “Selección de Profesorado Titor da UNED/UNED” dentro da categoría “Procedementos para os Centros Asociados e Profesorado Titor da UNED/UNED”: https://sede.uned.es/, sendo este o único medio válido de presentación.

Non se admitirán recursos de alzada fóra de prazo, nin presentados por calquera outro medio á parte do indicado.