O Centro Asociado á UNED en Lugo logra unha exitosa adhesión de concellos ao Proxecto Campus Rural

Este Proxecto é unha iniciativa, desenvolta polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, en colaboración co Ministerio de Universidades e as Universidades públicas españolas, entre elas a UNED, co obxectivo de contribuír ao reequilibrio territorial incentivando a chegada de capital humano aos espazos máis despoboados para dinamizar o seu tecido produtivo, social e institucional.

O Centro Asociado á UNED en Lugo contactou con diversos concellos da provincia para que se adheriran ao proxecto Campus Rural, obtendo unha resposta moi satisfactoria, demostrando un gran interese e compromiso co proxecto. Esta colaboración non só beneficiará aos estudantes da UNED, senón tamén ás comunidades locais, promovendo a educación e o desenvolvemento sostible.

O proxecto Campus Rural proporcionará aos estudantes da UNED oportunidades para realizar prácticas e proxectos en contornas rurais, facilitando a transferencia de coñecementos e habilidades directamente a estas áreas. A través desta iniciativa, espérase contribuír ao crecemento económico e social das localidades participantes.

O Centro Asociado á UNED en Lugo continúa traballando para fortalecer as relacións cos concellos e expandir o alcance do proxecto Campus Rural. Esta iniciativa reflicte o compromiso da UNED coa educación accesible e o desenvolvemento rexional.

Máis información e participación na convocatoria: Prácticas Campus Rural 2023 (uned.es)