Relación provisional de concursantes seleccionados no Concurso Público de Prazas de Profesor-Titor para o curso 2022/2023

 
 
Axuntamos a continuación a relación provisional de concursantes seleccionados. Os concursantes poderán presentar reclamación ao resultado da selección no  Centro Asociado no prazo de sete días naturais a partir do día siguiente ao da  publicación das actas das Comisións de Selección.