A UNED busca adolescentes para un tratamento gratuíto de ansiedade e depresión acentuadas

O proxecto está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación, desenvólvese dende a Facultade de Psicoloxía e céntrase na validación dun protocolo de tratamento innovador a través de internet sen necesidade do cara a cara, podendo o adolescente realizalo dende o seu propio domicilio.

A UNED, a través da Facultade de Psicoloxía, pon en marcha o programa de tratamento “Aprende a manexar as túas emocións” (AMte). Este consiste nun tratamento psicolóxico cognitivo-conductual transdiagnóstico (TCC-T) aplicado a través de internet. Foi desenvolvido polo Grupo de Investigación de Psicopatoloxía e Saúde da UNED GI 75, que está dirixido polo profesor Bonifacio Sandín. Conta con financiamento do Ministerio de Ciencia e Innovación e vai dirixido a nenos e adolescentes de 12 a 17 anos con síntomas elevados de ansiedade e depresión. O programa AMte ofrece a posibilidade de realizar un tratamento psicolóxico gratuíto, baseado na terapia cognitivo-conductual, para os síntomas e trastornos emocionais (trastornos de ansiedade e depresivos), incluíndo as técnicas que demostraron ser máis eficaces para este tipo de problemas. Este tratamento pódese realizar dende casa e ao ritmo propio do neno ou adolescente, se ben coa supervisión dun equipo de profesionais.

Para obter máis información sobre o programa AMte pódese consultar  a súa  páxina web

Se se necesita máis información, os interesados poden contactar, se se trata dun familiar (pai, nai, titor) dalgún neno ou adolescente entre 12 e 17 anos que puidese beneficiarse do programa, co equipo de profesionais a través do correo:amte@transdiagnostico.com ou chamando aos números de teléfono 91 633 39 79; 639 91236 38 y 639 36 76 95.

O programa

AMte (Aprende a Manexar as túas Emocións) é o primeiro programa de tratamento transdiagnóstico cognitivo-conductual online para previr e tratar os problemas emocionais nos nenos e adolescentes entre os 12 e os 17 anos de idade. Baséase nos máis modernos avances da psicoloxía científica para axudar aos rapaces e rapazas a superar os problemas emocionais, tales como os problemas relacionados coa ansiedade e a depresión. AMTE foi desenvolvido polos doutores Bonifacio Sandín, Paloma Chorot e Rosa M. Valiente, profesores da Universidade Nacional de Educación a distancia (Madrid, España). Baséase no Unified Protocol for Adolescents (UP-A), un programa de tratamento transdiagnóstico “cara a cara” desenvolvido polo grupo da Dra. Jill Ehrenreich-May na Universidade de Miami (Estados Unidos).

Demostrouse cientificamente que este tipo de intervención cognitivo-conductual é eficaz para tratar os problemas emocionais nos adolescentes. Mediante o programa AMte lévase a cabo a intervención a través de internet, o cal facilita a participación dos adolescentes, pois pode ser aplicado na súa propia casa en calquera momento do día.

O programa inclúe unha sección para a participación dos pais como axuda e apoio ao neno/adolescente durante o proceso da intervención. Así mesmo, cada neno/adolescente terá asignado un terapeuta que lle axudará a usar o programa e a superar os seus problemas emocionais de ansiedade ou depresión.

¿Para quen está recomendado?

AMte é un programa recomendado para nenos e adolescentes entre os 12 e os 17 anos de idade con problemas ou trastornos de ansiedade e/ou depresivos. Os trastornos de ansiedade inclúen o trastorno de ansiedade de separación, a fobia social, as fobias específicas, a agorafobia, o trastorno de ansiedade xeneralizada, e o trastorno de pánico. Os trastornos depresivos inclúen o trastorno depresivo maior e a distimia (trastorno depresivo persistente).

Outros problemas ou trastornos emocionais, como o trastorno obsesivo-compulsivo e o trastorno de estrés postraumático, non son tratados directamente polo programa. Non obstante, os adolescentes que presenten algunha forma destes trastornos poderán beneficiarse mediante as estratexias de regulación emocional e outras formas de manexo das emocións que aprenderán a través dos diferentes módulos do programa.

Os trastornos emocionais son os máis frecuentes entre todos os trastornos mentais que se dan durante a infancia e a adolescencia. Un problema engadido é que os trastornos emocionais xeralmente non adoitan darse de forma separada, senón que cando un neno ten un destes trastornos tamén adoita experimentar outros trastornos emocionais comórbidos. Por exemplo, se un neno ten un trastorno de ansiedade de separación é moi probable que tamén teña fobia social e algunha fobia específica. Se un neno ten un trastorno depresivo, é moi probable que tamén teña algún problema de ansiedade.

AMte ten a particularidade de ser un programa de intervención transdiagnóstica, que foi deseñado para tratar simultaneamente problemas de ansiedade e depresivos. Por iso, está recomendado para os rapaces/ás que estean a experimentar máis dun tipo de problema ou trastorno emocional. Por exemplo, unha rapaza pode experimentar ansiedade de separación, trastorno de ansiedade xeneralizada e fobia social. AMte proporciona ao neno ou adolescente estratexias de afrontamento da ansiedade e regulación emocional que son comúns para superar calquera destes trastornos.

Contido do programa AMte

AMte é un programa unificado de terapia cognitivo-conductual que se aplica a través de internet para o tratamento transdiagnóstico dos problemas e trastornos de ansiedade e depresión. O programa pretende reducir o malestar producido polas emocións negativas, e incrementar as emocións positivas. Isto lévase a cabo ensinando a regular a evitación emocional, potenciando a flexibilidade cognitiva, e proporcionando recursos e estratexias de afrontamento, e en xeral ensinando a regular as emocións de forma adaptativa.

AMte aplícase mediante 10 módulos (entre 10 e 15 semanas), a través dos cales se proporciona información sobre psicoeducación dos problemas emocionais (dous primeiros módulos), adéstrase en estratexias específicas relacionadas con activación conductual, flexibilidade cognitiva, resolución de problemas, afrontamento adaptativo de situacións emocionais intero e exteroceptivas, mindfulness e relaxación. O último módulo diríxese á prevención de recaídas.