A UNED de Lugo reforza o compromiso Social a través da colaboración no Proxecto “Grazas A-Vós” con enfoque en Aprendizaxe-Servizo

 Nun esforzo colaborativo destacado, a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Lugo únese ao proxecto “Grazas A-Vós”, liderado pola Fundación Breogán e co apoio da Xunta de Galicia. Esta colaboración, enmarcada dentro dun Proxecto de Aprendizaxe-Servizo (ApS), busca ofrecer aos estudantes do terceiro curso do Grao de Psicoloxía a oportunidade de aplicar os coñecementos adquiridos na materia “Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuais” nun contexto real e socialmente relevante.

Dentro deste marco de colaboración, é especialmente notable a implicación das alumnas Sara Rodríguez e Marta Hernández, estudantes da materia, quen participan activamente no proxecto. A súa contribución resalta non só a importancia do aprendizaxe práctico na formación académica, senón tamén o impacto positivo que os estudantes poden ter na comunidade.

Este Proxecto de ApS desenvólvese en colaboración co Proxecto “A-Vós” da Fundación Breogán, enfocado en abordar os desafíos asociados ao envellecemento activo e a vulnerabilidade na comunidade de Lugo. A participación de Rodríguez e Hernández en actividades complementarias realizadas en dous centros de maiores de Lugo representa unha oportunidade única para integrar a teoría coa práctica, ofrecendo un modelo de aprendizaxe que beneficia tanto aos estudantes como á comunidade.

A iniciativa “Grazas A-Vós” promove o envellecemento activo e a inclusión social das persoas maiores de 65 anos, proporcionando clases deportivas adaptadas e obradoiros de estimulación cognitiva. Este enfoque integral asegura unha mellora na saúde física e mental dos participantes, con actividades lideradas por un equipo profesional da Fundación Breogán, incluíndo adestradores deportivos e psicólogos.

A UNED Lugo desexa expresar o seu agradecemento á Fundación Breogán, á Xunta de Galicia, e ás residencias participantes por facer posible este proxecto. O compromiso de Rodríguez e Hernández co “Grazas A-Vós” ilustra perfectamente o lema: “GRAZAS A VÓS, SOMOS O QUE SOMOS”, demostrando o valor do servizo comunitario e a educación práctica na formación de futuros profesionais.

Este proxecto non só subliña a colaboración efectiva entre institucións educativas, organizacións sen ánimo de lucro e entidades gobernamentais, senón tamén o impacto transformador que os estudantes poden ter cando aplican o seu aprendizaxe en servizo á comunidade.