O C.A. da UNED en Lugo renova a súa certificación de calidade na xestión outorgada pola Cátedra de Calidade “Cidade de Tudela”

  • Este Centro destaca especialmente na interacción co ámbito externo, a Responsabilidade Social Universitaria e a planificación e organización da súa xestión.
  • A certificación que renovou a UNED de Lugo é a de Nivel 2 ou Nivel de Consolidación, que conseguiu en 2017 e estará vixente ata o 2024.

Tudela, a 18 de decembro de 2020. – O Centro Asociado da UNED de Lugo renovou a certificación do Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión de Centros asociados (Nivel consolidación) e certifica a xestión da súa Carta de Servizos, ambas as dúas certificacións outorgadas pola Cátedra de Calidade da UNED “Cidade de Tudela”.

No proceso de certificación participou unha Comisión de Avaliación composta por auditores homologados, pertencentes a Centros asociados doutros Campus diferentes ao de Lugo; un Comité de Certificación independente, composto por técnicos de xestión da Sede Central e técnicos da propia Cátedra.

Tras as auditorías realizadas pola Comisión de Avaliación, observouse que o Centro asociado da UNED en Lugo e as súas aulas cumpren con todos os requisitos requiridos polo sistema de garantía interna de calidade na Xestión (SGICG-CA, nivel 2) para a renovación da certificación.

Ademais, na auditoría externa valórase que o Centro destaca especialmente na interacción co ámbito externo, a Responsabilidade Social Universitaria e a planificación e organización da súa xestión.

UNED LUGO: RENOVACIÓN DO NIVEL 2

O Centro asociado de Lugo logrou a certificación do Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión, no nivel de consolidación, en 2017. A certificación outórgaa a Cátedra de Calidade da UNED “Cidade de Tudela“, como entidade acreditada pola ANECA para levala a cabo.

No proceso de certificación constatouse que o Centro de Lugo dispón dun plan de comunicación que integra numerosas actuacións, establece acordos con entidades externas para desenvolver proxectos sociais e aplica cuestionarios de elaboración propia nas actividades de Extensión Universitaria.

En Responsabilidade Social, cada ano, desenvolve un tema específico vinculado aos obxectivos internacionais de desenvolvemento sostible e a cuestións de interese para o seu ámbito.

No referente á planificación e organización da súa xestión, UNED Lugo realiza revisións e axustes periódicos do seu plan de xestión anual, así como actualizacións, tamén periódicas das directrices internas de xestión que utiliza como documentos de traballo.

Ademais dos anteriores, o Centro asociado ten unha ampla traxectoria á hora de compartir boas prácticas de xestión con outros Centros asociados. Este 2020 recibiu o Premio Nacional do Consello Social á mellor práctica de Xestión en Centros asociados da UNED.

Esta certificación é vixente ata o ano 2024 e está suxeita a unha revisión de mantemento a metade dese período.

¿En QUE CONSISTE O SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE NA XESTIÓN (SGICG-CA)?

O Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión é un modelo desenvolvido pola Cátedra de Calidade da UNED “Cidade de Tudela en colaboración co Comité de Calidade de Centros asociados da UNED e a súa execución constitúe unha opción voluntaria para os centros que optaran por desenvolver a excelencia na súa xestión.

Esta iniciativa forma parte do Plan de Calidade da UNED, sendo o Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión aprobado polo seu Consello de Goberno.

¿En QUE NIVEIS SE PODEN CERTIFICAR OS CENTROS asociados Á UNED?

En canto aos niveis de certificación que expide a Cátedra de Calidade “Cidade de Tudela”, poden ser tres (de menos a máis): nivel de Carta de Servizos; Nivel 1 (Implantación) e nivel 2 (Consolidación) e cada un conta cunha vixencia de catro anos (para os Centros asociados certificados a partir do 1 de febreiro de 2018), suxeita a unha revisión de mantemento a metade deste período.