Recursos tecnolóxicos

Dende os comezos do Plan ATECA a UNED, xunto con todos os seus Centros asociados, dotouse dunha serie de infraestruturas tecnolóxicas que facilitan e dan calidade á realización da actividade titorial. A base sobre a que se edifican a maior parte destes servizos tecnolóxicos é RED UNED, unha RED construída sobre protocolo IP cun ancho de banda simétrico garantido de 8 Mbps que conecta todos os Centros asociados e as súas Aulas Universitarias. Esta infraestrutura permite o soporte dos seguintes servizos:
Aulas AVIP de videoconferencia

As aulas AVIP dispoñen dun equipamento de equipo de videoconferencia con calidade de vídeo HD, monitor de plasma de 50 polgadas, un encerado dixital, proxector e un PC. Unha aula AVIP conéctase cunha ou varias aulas AVIP para permitir a emisión ou recepción de titorías presenciais dende outro Centro asociado ou Aula Universitaria pertencente ao propio centro Asociado. O centro Asociado de Lugo dispón de catro aulas AVIP en Lugo, dous en Monforte, unha en Viveiro e outra en Foz.

Aulas AVIP 1+

Este tipo de aulas diferéncianse das anteriores en que, debido ao elevado custo dos equipos de videoconferencia, a imaxe do profesor capturase a través dunha cámara web de alta definición en vez de utilizar un custoso equipo de videoconferencia. Ao igual que as Aulas AVIP de videoconferencia dispón tamén de encerado dixital e proxector. Existen 4 aulas Avip 1 + en Lugo. Este tipo de aulas Avip son capaces de emitir titorías vía webconferencia e polo tanto o alumno pode chegar a recibir a súa titoría no ordenador da súa casa. O Centro asociado de Lugo ten 4 aulas deste tipo.

Aulas de webconferencia

Este tipo de aulas dispoñen dun Pc dotado de cámara web de alta definición e un micrófono-altofalante con eliminación de ecos. Permiten a emisión de titorías a través de Internet aos alumnos matriculados no Centro. Hai catro aulas deste tipo no Centro asociado de Lugo e unha por cada Aula Universitaria dependente do Centro asociado de Lugo.

Aula de Informática

Existe unha aula de informática dispoñible para impartir titorías que requiran do uso dun ordenador por alumno ou ben cursos de extensión universitaria. Na devandita aula hai 16 postos con 3 posibilidades de sistema operativo ao arrancar: Windows 7, Windows Xp ou Ubuntu.

Aula de exames con Valixa Virtual

O sistema de probas presenciais da UNED desenvólvese na aula de exames do Centro asociado de Lugo. A devandita aula está equipada con dous postos, un de control e outro de tribunal, nos que está instalado o software Valixa Virtual. Este software permite a impresión personalizada dos exames tras ler a tarxeta identificadora do alumno por medio dun lector de código de barras. Ao mesmo tempo asígnase automaticamente un posto ao alumno na aula. Á finalización do exame o posto de control escanea e arquiva o exame para o seu envío dixitalizado aos docentes encargados da súa cualificación.

Equipos de Punto de Información

A sede do Centro de Lugo dispón de postos de información tipo “quiosco” que permiten ao alumno tramitar e consultar información tanto de tipo administrativo como académico relacionada coa UNED. Os devanditos equipos están situados no recibidor do Centro asociado e na biblioteca.

Rede Inarámica Eduroam

O Centro asociado de Lugo ao igual que a maioría das Universidades de España dispón de cobertura da rede europea de educación Eduroam. Existe unha antena en cada unha das plantas do Centro Asociado que aseguran a devandita cobertura. A conexión á rede realízase mediante o identificador e contrasinal de Campus UNED do propio alumno. Dependendo do hardware e sistema operativo pode ser necesaria a instalación de software adicional.

Configuración de Eduroam

Resumimos a continuación o proceso de configuración da Rede Wifi Eduroam. Para proceder á configuración completa do seu equipo ou terminal visite as páxinas de axuda de configuración de Portal UNED..

  • Equipos con Windows XP, Vista e Windows 7. Necesítase a instalación do cliente de acceso SecureW2 agás en equipos con procesador Intel Centrino que poden utilizar o software de Intel.
  • Equipos Con Windows 8. Este sistema operativo non necesita a instalación de ningún software adicional. Soamente necesita configuración.
  • Terminais IPhone, Ipad, Ipod. A configuración realízase mediante o ficheiro UNED-eduroam-02.mobileconfig
  • Equipos con Linux. Soamente se necesita configuración.
  • Equipos con Android. Necesítase instalar certificados e realizar a configuración.

Pode obter máis información sobre esta rede inarámica en http://www.uned.es/wifi.

Intecca