A UNED pon a disposición dos estudantes a Aplicación Akademos Web (https://akademosweb.uned.es )  para a consulta e xestión de horarios. Existe un enlace directo desde a páxina oficial de UNED Lugo. Para... Leer más