Praza de prácticas extracurriculares para os alumnos matriculados no Centro Asociado á UNED en lugo no curso 2019/2020 no Grao de informática

O COIE da UNED de Lugo, a través do Convenio de Cooperación Educativa entre o CENTRO ASOCIADO Á UNED EN LUGO e a entidade ESFERA PENITENCIARIA, convoca con data 19 de novembro de 2019, unha praza de prácticas extracurriculares para os alumnos matriculados no Centro Asociado de Lugo no curso 2019/2020 no grao de ENXEÑERÍA INFORMÁTICA.
 
Para poder acceder a estas prácticas é necesario ter o 50% dos créditos aprobados no devandito grao. Dispón de toda a información nos seguintes documentos: