Publicacións

Publicacións científicas realizadas polo personal docente do Centro Asociado de Lugo

Ramón José Pérez Menéndez, profesor-titor da Área de Enxeñaría:

José López Riopedre, profesor-titor no Grao de Antropoloxía Social e Cultural:

Ana Belén Traseira Pena, profesora-titora da Área de Enxeñaría:

Adriano J. Alfonso Rodríguez, profesor-titor da Área de Dereito