/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Validación e adaptación de créditos

Recoñecemento de créditos: Criterios xerais a ter en conta:

  • Procedemento de solicitude: para os recoñecementos nos Graos, tanto se accede por traslado de expediente ou como titulado, o alumno debe solicitar expresamente o recoñecemento de créditos.
  • Se o recoñecemento é interno entre un plan antigo da UNED (Licenciatura, Diplomatura ou Enxeñaría) e un Grao da UNED, verá na aplicación de matrícula, ao matricularse no novo Grao, que se lle mostra automaticamente o resultado do devandito recoñecemento que o alumno só ten que aceptar.
  • Se o recoñecemento é entre dous Graos da UNED o estudante debe solicitar expresamente o recoñecemento de créditos.
  • Se se trata dun recoñecemento de actividades de Formación Permanente realizadas na UNED para un Grao da UNED o estudante debe informarse se á devandita actividade lle corresponde recoñecemento de créditos nun Grao e se tivese dereito a iso, debe solicitar expresamente o recoñecemento de créditos.
  • O recoñecemento no caso dos Másteres debe solicitarse ao mesmo tempo que se realiza a admisión-matrícula por internet no primeiro ano (para anos posteriores infórmese na súa Facultade ou Escola).

Prazo de resolución: en moitos casos o recoñecemento realízase de xeito inmediato (recoñecemento de créditos entre Graos da propia UNED a través da aplicación de matrícula) ou rápida (petición de recoñecementos na propia aplicación de admisión de Másteres e resolución durante o proceso de matrícula). Pero naqueles outros casos que quedan fose dos casos tabulados (procedentes doutras universidades, estudios estranxeiros, recoñecementos fóra de táboas, etc…) dado o grande volume de recoñecementos xestionados a resolución tardará varios meses. No caso dos Graos recomendamos ao alumno que se matricule de aquelas materias que seguro non lle van a validar porque non as cursara nunca ou porque as teña suspensas na súa universidade de orixe, dando tempo a que neses primeiros meses do ano se resolva o seu expediente completo de validacións.

Prezo: A solicitude non ten custo pero o alumno deberá aboar unha porcentaxe do prezo dos créditos que finalmente se lle recoñezan (salvo se se trata de recoñecemento de créditos entre estudios da UNED). Esa porcentaxe fíxao a Orde Ministerial de prezos e para o 2015-2016 foi do 30% dos prezos establecidos para cada materia. O prezo exacto a aboar comunicarallo/llelo o negociado de validacións xunto coa resolución de recoñecemento.

Documento de excel con resumo sobre os prazos e procedementos de solicitude

Pode consultar o procedemento e os prazos para a solicitude do recoñecemento de créditos das distintas titulaciones de Grado que se imparten no Centro Asociado da Uned de Lugo:

Os estudantes que obteñan a adaptación ou convalidación de asignaturas ou recoñecemento de créditos nos Grados por estudos realizados fóra da UNED, abonarán o 30% dos prezos establecidos na Orde de prezos por Servizos Académicos na UNED, en concepto de recoñecemento deses créditos na titulación. Os estudantes que obteñan recoñecemento de créditos de libre configuración nos plans renovados por asignaturas ou actividades académicas cursadas fóra da UNED abonarán igualmente o 30% dos prezos establecidos. Exceptúanse aquelas actividades realizadas en Universidades que teñan subscrito convenio coa UNED.

perfil-contratante