Másteres universitarios oficiais

Os estudos oficiais de Posgrao teñen como finalidade a especialización do estudante na súa formación académica, profesional ou investigadora. Os Programas Oficiais de Posgrao conducen á obtención dos títulos de Máster e Doutor, axustados aos criterios do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

Os estudantes poderán ser admitidos a un Máster conforme aos criterios específicos e criterios de valoración de méritos que, no seu caso, sexan propios do título de Máster Universitario elixido.

Máster en secundaria

foto-103