Admisión e matrícula para o curso 2017/2018

Axuntamos a continuación unha táboa resumo dos prazos de admisión e matrícula do curso 2017/2018. Pode acceder xa a matricularse en Portal UNED.