Nova aplicación móbil “UNED-Avisos” para incidencias de titorías

A UNED acaba de poñer a disposición dos seus alumnos a aplicación UNED-Avisos. Esta aplicación permitirá recibir as incidencias sobre horarios de titorías (cancelación ou cambio de titorías fundamentalmente) que afecten ao alumno. Esta aplicación encontrase xa dispoñible para dispositivos móbiles con sistema operativo Android ou IOs.

Para saber máis sobre a aplicación e descargala visite os seguintes enlaces: