/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Noticias do día: %d 11UTC %B 11UTC %Y