No Seminario sobre Fondos Europeos e Axenda 2030: Marco Teórico, repasarase o financiamento europeo, desde as súas orixes até a actualidade, facendo fincapé nos seus fundamentos teóricos (Axenda 2030 e Estratexia Europea 2020), as... Leer más