Ampliase o prazo en 5 días para as seguintes prazas de profesor-titor: