Nestas xornadas, nas que se tratará de profundar en aspectos teórico-prácticos no campo do dereito procesual e penal militar, participarán persoal docente, militares e xuristas procedentes do Corpo Xurídico Militar. Será impartido por: Juan José... Leer más