Lois Pérez Díaz e Daniel Irimia serán poeta consagrado e poeta novo no segundo encontro destas xornadas dedicadas á poesía da terra. Nestas xornadas, o coordinador presentará ao poeta consagrado, que lerá e comentará o... Leer más