Enquisas de avaliación, fin de titorías e exames

Ata o 20 de xuño de 2017 estarán dispoñibles os seguintes cuestionarios:

  • Valoración da actividade docente das materias dos estudos de Grao (incluídas materias de prácticas), Máster e Curso de Acceso Directo para maiores de 25 e 45 anos.
  • Valoración da actividade titorial de estudos de Grao, CUID e Acceso para maiores de 25 e 45 anos.
  • Valoración global do curso de Acceso e CUID.
  • Valoración dos servizos que prestan os Centros Asociados.

Queremos ademais recordar que o venres 19 de maio finalizan as titorías do Curso de Acceso a Maiores de 25 e 45 anos. Do 22 ao 26 de maio, primeira semana de exames, non se impartirá ningunha titoría. Do 29 de maio ao 2 de xuño impartiranse as últimas titorías das materias impartidas nas titulacións de Grao, e do 5 ao 9 de xuño terá lugar a segunda semana de exames.

Axuntamos tamén información relativa ao desenvolvemento das probas presenciais:

INFORMACIÓN IMPORTANTE EXÁMENES UNED-v2.doc