A UNED presenta os seus novos Graos Combinados

A UNED inicia o seu novo curso académico cunha importante novidade na súa oferta de titulacións de Grao. Trátase dos seus novos Graos Combinados, que permitirán aos estudantes obter dous títulos de Grao cursando un completo e, como máximo, 120 créditos do segundo, é dicir, a metade dos necesarios. Nalgúns casos, ata cursando apenas 40 créditos máis.
É importante diferenciar esta modalidade dos habituais Graos Dobres: Os Grados Dobres proporcionan un só título, mentres que, con esta variante combinada, os estudantes obteñen dous títulos de Grado completamente independentes.
A idea de base é sinxela. Para obter un Grao é necesario cursar 240 créditos ECTS. Co Grao Combinado, o estudante pode obter dúas titulacións de Grao cursando 120 ECTS adicionais establecendo un cadro de recoñecementos de 120 créditos comúns aos dous Graos e dous bloques específicos de 120 ECTS cada un.
Para este curso académico ofertáronse nove Graos Combinados que se poden realizar en ambas direccións, aínda que o número de créditos necesarios para finalizar as dúas titulacións pode variar en función do grado de partida:

  • 1. Economía e Administración e Dirección de Empresas (ADE)
  • 2. Turismo e Administración e Dirección de Empresas (ADE)
  • 3. Dereito e Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas
  • 4. Enxeñería Eléctrica e Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática
  • 5. Enxeñería Eléctrica e Enxeñería Mecánica
  • 6. Enxeñería Eléctrica e Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
  • 7. Enxeñería Electrónica Industrial e Automática e Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
  • 8. Enxeñería Mecánica e Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática
  • 9. Enxeñería en Tecnoloxías Industriais e Enxeñería Mecánica

No primeiro caso, un estudante de Grao de Economía só tería que aprobar 96 créditos para obter o Grado en ADE, e o mesmo número no caso contrario. Os estudantes de Grao en Turismo terían que cursar 120 créditos para obter o título de ADE mentres que, ao contrario, tan só serían 108. De igual forma, para un estudante de Grao en Dereito, conseguir o título de Ciencias Xurídicas e das Administracións Públicas só supoñería ter que aprobar 93 créditos deste segundo grado, mentres que o percorrido contrario requiriría a aprobación de 120 créditos.
En canto ás distintas combinacións entre grados de Enxeñería, os créditos necesarios para a obtención do segundo título oscilan entre 42 e 77. Dispón de máis información en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL