Matrícula e calendarios das clases de idiomas do CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia)

O luns 7 de setembro ábrese o prazo para os cursos de idiomas no CUID. Pode matricularse toda persoa de nacionalidade española ou estranxeira que teña cumpridos os 16 anos, sen necesidade de posuír titulación académica algunha.

Recoméndase realizar previamente a PROBA DE NIVEL gratuíta para que a matrícula se axuste aos coñecementos reais do idioma que se pretende estudiar.

Pode formalizar a matrícula en https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet.

Para máis información consulte http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL.