O Trinity College London nomea á UNED como novo Centro de Exames para os niveis B1, B2 e C1

Ricardo Mairal, reitor da UNED e Erez Tocker, director executivo de Trinity College London asinaron un acordo de colaboración polo que o Centro Universitario de Idiomas a Distancia da UNED (CUID) foi nomeado novo Centro de Exames Rexistrado, de forma que se prestarán os servizos de exames Trinity para España e Portugal.

Os certificados do Trinity College London son unha titulación oficial internacionalmente recoñecida que acredita os niveis de B1, B2 o C1 en lingua inglesa. As probas realizaranse na UNED en Lugo nunha soa convocatoria o 3 de maio de 2023 (proba escrita).  As datas das probas orais deben ser consultadas no centro.

Matrícula https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet?utm_source=Montgo%20Radio    (Matrícula Centro Universitario de Idiomas e despregar).

Os exames de inglés Trinity están recoñecidos internacionalmente como unha acreditación que garante o uso da lingua inglesa a diferentes niveis. O enfoque das súas cualificacións baséase en desenvolver as habilidades comunicativas e interactivas da linguaxe, promovendo ademais as habilidades necesarias para o século XXI.

Os exames Trinity son adecuados para persoas de todas as idades que estudan inglés como lingua estranxeira. Están dispoñibles para todos os niveis, desde estudantes principais até avanzados, e ofrécense a candidatos individuais, academias, colexios e universidades en máis de 60 países, incluída grazas a este acordo, a UNED.

Dispón de máis información en https://comunicacion.uned.es/news/show/92191/el-trinity-college-london-nombra-a-la-uned-como-nuevo-centro-de-examenes-para-los-niveles-b1-b2-y-c.html.