A UNED de Lugo organiza unha serie de actividades para axudar aos estudantes na formulación dos seus traballos de Fin de Grao e Máster

Como cada curso, a UNED de Lugo ofrece formación a docentes e a estudantes sobre coñecementos e estratexias para manexar técnicas de investigación. Nesta ocasión, ofrécense unha serie de actividades centradas cada unha nunha especialidade. É dicir, a súa elaboración é específica para cada Facultade.

Estas actividades serán impartidas por Rocío Cuiña Cotarelo, doutora enxeñeira de Montes (Doutoramento Europeo: Investigación Agraria e Forestal)