Cuestionarios de valoración docente, titorial e de servizos de Centros Asociados

 
 
Ata o 30 de xuño de 2018, están dispoñibles os seguintes cuestionarios referentes ás materias  de grao e máster e de prácticas profesionais do segundo cuadrimestre/anuais:
 

  • actividade docente das materias de grao e máster
  • actividade titorial das materias de grao
  • actividade docente de materias de prácticas profesionais de grao e máster
  • actividade docente e titorial do curso de Acceso
  • actividade docente e titorial dos cursos de idiomas do CUID
  • servizos que ofrecen os Centros Asociados

Para acceder aos cuestionarios de valoración hai que autenticarse no Campus UNED (https://app.uned.es/evacal/q_misq.aspx). Posteriormente, os datos serán xestionados pola Oficina de Tratamento da Información, o que garante a confidencialidade das respostas.