A UNED de Lugo ofrece un curso sobre a Lingua de signos

Na actividade Lingua de signos Nivel A2 poderemos iniciarnos na lingua de signos española.

As linguas de signos defínense, de acordo coa Lei 27/2007, como “linguas ou sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, xestual e manual en cuxa conformación interveñen factores históricos, culturais, lingüísticos e sociais, utilizadas tradicionalmente como linguas polas persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordo-cegas” (artigo 4.a). É importante destacar nesta definición o carácter visual, espacial, xestual e manual das linguas de signos, o que as diferencian das linguas orais, xa que isto ten unhas implicacións tecnolóxicas que fan necesario o desenvolvemento dun deseño tecno-pedagóxico especialmente pensado para as linguas de signos. Por exemplo, a imposibilidade de empregar os tradicionais exercicios escritos dos cursos online de idiomas orais, posto que as linguas de signos son ágrafas.

Os nosos cursos de lingua de signos española promoven a máxima autonomía do alumnado na aprendizaxe, aproveitando as posibilidades multimedia, o poder da interactividade e a aprendizaxe por descubrimento.

Será impartido por relatores da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia.

Realizarase online, do 13 de febreiro ao 28 de maio

Máis información e matrícula:

https://extension.uned.es/actividad/28168&codigo=LDSNA